Victim-Mussel

20.12.2016

In his performance of recreating mussel stuffed shells from porcelain mud, Inal re-presented crust stuffed mussels with lemon to the viewer. After performance, the dishwashed shells continued to be exhibited until the end of the exhibition.

In the last 40 years, immigration in Turkey has not only been limited by the fact that the Kurdish population has migrated to big cities like Istanbul,societies that have lived for thousands of years, especially in Istanbul and Anatolia, have migrated to other countries, leaving their homelands and places. All these experiences have caused; metamorphosis of cultural change, transformation, texture, taste. Especially by developing performance projects through dialogues and trying to create new perceptions and new expressions by using ceramic and porcelain materials in different contexts, Insel Inal; in his “Victim-Mussel” performance, he emphasized stuffed mussel which is Greek appetizer and the handicraft makers and taste of this material with the migrants.1

In a part of Firat Arapoglu’s article entitled “Izmir’de Hep Turist Olmak/Always Being a Tourist in Izmir”;

“Approximately 70 porcelain mussel shells, mussel stuffed in them, were offered to art lovers by the artist himself. it was an attempt to create a dialogue. The identity and image of stuffed mussel which is a Greekappetizer, a food special to Izmir and now a food produced and sold by Kurdish citizens, seem to have drawn Inal’s attention. In his recent work, the artist has put forward a production parallel to his “Create Your Own City” performances, created by using fragile materials such as ceramics, for “identity” and “difference”.2

In addition, Firat Arapoglu, in his text of the exhibition catalog written for the Insel Inal’s “Kurban-Midye” study:

“Insel Inal’s “Kurban-Midye” performance performs various readings on stuffed mussel which is a Greek appetizer. According to Inal, stuffed mussel which was a Greek appetizer but now production of eastern Kurdish citizens, also contains various metaphors. Even food that is interpreted as an eastern culture by participating in spice is totally involved in the project as a symbol of migration. Thin porcelain, with its mockery of palace tradition, adjusts its performance in the context of today’s migration. Inal who believes in a more democratic environment can be created with art, expresses himself especially by developing performance projects through dialogues, using ceramic and porcelain materials in different contexts to create new perceptions, new expressions and new awareness.”3

In the interview with Inal, he expressed that the production part of the art object is important, and he emphasized the importance of the collective work. Much more than a work being exhibited, he finds socialization of work and spreading of ideas more valuable. The idea of ‘TouristInformation’ project was produced by Inal. The project was built on the desire to see and look from the outside with a different eye while spending a week in Izmir. Referring to the fact that there is a reference to the White Turks of Izmir people, Inal stated that it is a performance against Izmir people who are not related with the Turkish politics expressed as ‘Izmir Ghetto’. He mentioned that the porcelain he used in his work represented this. For this study, which refers to immigration culture through food, in addition to the existing information, Inal stated that mussel came to Izmir from another city.4

SehaNur Karatas

1Asst. Prof. Elif Agatekin, “Sanat, Gerceklik ve Paradoks”, International Art Symposium Manifest, Mugla Sitki Kocman University Bodrum Fine Arts Faculty, Mugla, 08-09.01.2015, pp.8-9.

2Firat Arapoglu, “Izmir’de Hep Turist Olmak”, 07.04.2010, http://firatarapoglu.blogspot.com.tr/search?q=insel+inal, (10.12.2016).

3 Firat Arapoglu, “Kurban-Midye”, Exhibition Catalog Text, http://inselinal.blogspot.com.tr/search/label/Seramik%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar %C4%B1%20-%20Seramik%20Works, (10.12.2016).

4Seha Nur Karatas, Insel Inal, Interview, Kocaeli, 2016.

20.12.2016

İnal, midye dolma kabuklarını porselen çamurundan yeniden ürettiği performansında, ürettiği kabuklar ile hazırlanan midye dolmaları, limon ile servis ettiği izleyiciye yeniden sunmuştur. Performans sonrasında ise bulaşık kalıntılı kabuklar sergi sonuna kadar sergilenmeye devam etmiştir.

Son 40 yılda Türkiye’de göç yalnızca Kürt nüfusun İstanbul gibi büyük şehirlere göçmüş olmasıyla sınırlı kalmamış, özellikle İstanbul ve Anadolu’da binlerce yıl yaşamış bugün azınlık olan toplumlar, yerlerini, yurtlarını bırakarak başka ülkelere göçmüşlerdir. Tüm bu yaşananlar; kültürün değişimine, dönüşümüne, dokusunun, tadının başkalaşmasına neden olmuştur.

Özellikle performans projelerini diyaloglar üzerinden geliştirerek, seramik ve porselen malzemesini farklı bağlamlarla kullanarak yeni algılar ve yeni ifadeler yaratmayı deneyen İnsel İnal; “Kurban-Midye” adlı performansında bir Rum mezesi olan midye dolma ve yaşanan göçle birlikte bu malzemenin el değiştiren yapıcıları ve lezzetine vurgu yapmıştır.1

Fırat Arapoğlu “İzmir’de Hep Turist Olmak” başlıklı yazısının bir bölümünde;

“Yaklaşık 70’e yakın porselen midye kabukları, içlerinde midye dolmalar ile sanatseverlere bizzat sanatçı tarafından ikram edildi. Bu bir diyalog oluşturma denemesiydi. Bir Rum Mezesi olan, İzmir’e has bir yiyecek olarak ve şimdilerde Kürt vatandaşların ürettiği ve sattığı bir yiyecek olarak midyenin edindiği kimlik ve imgesi, İnal’ın dikkatini çekmiş gibi görünmekte. Sanatçı son dönem işlerinde, “kimlik” ve “farklılık” konularını seramik gibi kırılgan malzeme kullanarak oluşturduğu “Kendi Şehrini Yarat” performanslarına paralel bir üretim sunduğunu” ifade etmiştir.2

Ayrıca Fırat Arapoğlu, İnsel İnal’ın “Kurban-Midye” çalışması için yazdığı sergi kataloğu metninde:

“İnsel İnal’ın “Kurban-Midye” adlı performansında rum mezesi olan midye dolma üzerinden çeşitli okumalar yapıyor. İnal’a göre doğulu Kürt vatandaşların üretimine geçen eskinin rum mezesi midye dolması, çeşitli metaforları da içinde barındırıyor. Hatta acı katılarak doğu kültürüyle yorumlanan yiyecek, tamamen bir göç sembolu halinde projenin içine dahil oluyor. İnce porselenler saray geleneğini çağrıştıran duruşuyla midye üzerinden bugünün göç bağlamını performansın merkezine taşıyor. Sanatla daha demokratik bir ortam oluşturulabileceğine inanan İnal, özellikle performans projelerini diyaloglar üzerinden geliştirerek, seramik ve porselen malzemesini farklı bağlamlarla kullanarak yeni algılar, yeni ifadeler ve yeni farkındalıklar yaratmayı denediğini” ifade etmektedir.3

İnal ile yapılan röportajda, sanat nesnesinin üretim kısmını önemli bulduğunu ifade eden sanatçı, kolektif yapının önemine vurgu yapmıştır. Bir çalışmanın sergilenmesinden ziyade toplumsallaşmasını ve fikrin yayılmasını sağlaması açısından değerli bulmaktadır. ‘TuristInFormation’ projesinin fikri İnal tarafından üretilmiştir. Proje, İzmir’de bir hafta vakit geçirirken dışarıdan farklı bir gözle bakılıp yeniden görme isteği üzerine inşa edilmiştir. Çalışmasının, İzmirlilerin Beyaz Türklüğüne bir gönderme de bulunduğuna değinen İnal, ‘İzmir Gettosu’ olarak ifade ettiği Türkiye siyasetiyle ilişkisi olmayan İzmirlilere karşı bir performans olduğunu belirtmiştir. Çalışmada kullandığı porselenin de bunu temsil ettiğini ifade etmiştir. Yemekler üzerinden göç kültürüne gönderme yapan bu çalışması için İnal, varolan bilgilere ek olarak, midyelerin de İzmir’e başka şehirden geldiğini ifade etmiştir.4

Seha Nur Karataş

1Yrd. Doç. Elif Ağatekin, “Sanat, Gerçeklik ve Paradoks”, Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildirisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum GSF, Muğla, 08-09.01.2015, ss.8-9.

2Fırat Arapoğlu, “İzmir’de Hep Turist Olmak”, 07.04.2010, http://firatarapoglu.blogspot.com.tr/search?q=insel+inal, (10.12.2016).

3Fırat Arapoğlu, “Kurban-Midye”, Sergi Katalog Yazısı, http://inselinal.blogspot.com.tr/search/label/Seramik%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar %C4%B1%20-%20Seramik%20Works, (10.12.2016).

4 Seha Nur Karataş, İnsel İnal, Röportaj, Kocaeli, 2016.

Leave a Reply