Untitled 2016

When polarization in social life has become advanced stage; as a communication tool, language’s explicit use of parser and its transformation to a vehicle that drifts the masses are being questioned. In the events of violence that are nourished by the poison of the hearts and ideologies, it has been taken as a reference that daily necessities have become part of this violence and poison. This poison, which is constantly exposed, is found on glaze of the tongue on a produced ceramic plate. It is reproduced with leather belt, clay and glazed with plumbiferous glaze.

Seha Nur Karataş, 2016.

Seha Nur Karatas, “Untitled”, 2016, Glazed Ceramic.

Toplumsal yaşamda kutuplaşmanın had safhaya çıktığı 2016’da; iletişim kurma aracı olan dilin, açıkça ayrıştırıcı kullanımı ve kitleleri sürükleyen bir araç haline gelişi sorgulanmaktadır. Kalplerin ve ideolojilerin zehiriyle beslenen, sözcüklerle artan şiddet olaylarında, günlük kullanım eşyalarının da bu şiddetin ve zehirin bir parçası haline gelişi referans alınmıştır. Mütemadiyen maruz kalınan bu zehir, üretilen seramik bir tabaktaki dilin sırında bulunmaktadır. Deri kemer, kil ile yeniden üretilmiş ve kurşun içerikli sır ile sırlanmıştır.

Seha Nur Karataş, 2016.

Leave a Reply