Untitled, 2013

Seha Nur Sari, 2013, “Untitled”, Earthenware.

The study is an attempt to build a bridge between traditional and modern. In the study Mondrian’s image was placed in the background and its colors were interpreted with colors dominating traditional Turkish arts. In the foreground, the traditional figure chosen from the tiles in Kubadabad Palace was reinterpreted. In production, underglaze painting technique, sigrafitto technique were applied.

Seha Nur Sari, 2013.

Seha Nur Sari, 2013, “Untitled”, Earthenware.

Çalışma, geleneksel ile modern arasında bir köprü kurma denemesidir. Çalışmada Mondrian’a ait imaj arka plana yerleştirilmiş ve renkleri, geleneksel Türk sanatlarına hakim renkler ile yorumlanmıştır. Ön planda ise Kubadabad Sarayı’ndaki çinilerden seçilen geleneksel figür yeniden yorumlanmıştır. Üretimde, sır altı boyama tekniği, sigrafitto tekniği uygulanmıştır.

Seha Nur Sarı, 2013.

Leave a Reply