Transformation

It is the continuation of ‘Untitled 2015’. The study questions urban regeneration in Turkey, especially in metropolises, under the control of power. In the rapidly changing, transforming settlements that have cut off their ties with the old, the study is trying to put together the tracks – memories that disappear together with the destroyed buildings. The wastes that have been thrown into the sea, along with the destroyed buildings, are reminiscent of the traces of habits and experiences of the past. It has been reinterpreted with the red clay and the objects found in the sea, which have been cut off from the life of the sea and made into a spectacle object. Surrendering to the fragility of the ceramic material, in the study, the new brick as a spectacle object was left to the transforming power of nature. Since July 2016, it is waiting in the water of city in an illuminated environment and life which occurs inside is observed.

Seha Nur Karatas, 2016.

Seha Nur Sari, 2016, Transformation, Earthenware And Glazed Ceramic

‘İsimsiz 2015’ çalışmasının devamı niteliğindedir. Çalışma, iktidarın denetiminde, başta metropoller olmak üzere, tüm Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşümü sorgulamaktadır. Çalışma, hızla değişen, dönüşen; eskiyle bağlarını koparan yerleşim yerlerinde, yok olan binalarla birlikte kaybolan izleri -anıları-bellekleri bir araya toplamaya çalışmaktadır. Denizin içine atılmış bina atıkları, yok olan binalarla birlikte, geçmişle kopan bağların-yaşanmışlıkların da izlerini hatırlatmaktadır. Denizdeki yaşamından da koparılıp seyirlik bir nesne haline getirilen ve çalışmaya dahil edilen buluntu nesneler ile, kırmızı çamurdan yeniden yorumlanmıştır. Çalışmada seramik malzemesinin kırılganlığına teslim olunarak, seyirlik bir nesne olarak yeni tuğla, doğanın dönüştürme gücüne bırakılmıştır. 2016 Temmuz’dan beri, şehir suyunda ışıklı ortamda beklemekte ve içeride oluşan yeni yaşam gözlenmektedir.

Seha Nur Karataş, 2016.

Leave a Reply