Time

Golden ratio is known to be used in architectural structures in Ancient Greece, and it is also known to be in the whole body of mankind, and in all over nature. Snail shell and golden ratio spiral are the new representatives of the ‘time’ concept which was represented by the ‘circle’ form in the old days. The snail shell, a ‘golden ratio spiral’, which has been recognized as a continually rotating and repeating ‘time’ with the development of science, widening with the ever-expanding universe in three dimensions, has become a new form of ‘time’. This work was produced with reference to snail shell as an organic structure. The small forms at the corners of the main form are associated with the fractal subject in the field of mathematics. Fractals are a common name for complex geometric shapes that often show the resemblance to itself. In the expanding location of the ‘time’ represented by the snail shell, the past and the future are questioned. As a ‘human’, our common point with other living beings is to wonder about the existence of a ‘time rate’ perception with a ‘golden ratio’. In the work, that is done by bringing each separate units together with golden ratio rectangular measure, deformations occur in the upper regions. With the meaning in the context of mathematics is distorted and interfered with the form similarity, the bond between the fractals is broken. Fractals do not reflect the feature of deformed form. The study was produced by die-casting technique and porcelain casting mud was used in the study. After the application of transparent glaze, sooty cooking technique was used in some part.

Seha Nur Sari, 2013, Time, Glazed And Smoked Fired Porcelain
Seha Nur Sari, 2013, Time, Glazed And Smoked Fired Porcelain

Seha Nur Sari, 2013.

İnsan vücudunun tamamında olduğu gibi, doğanın tamamında da altın oran olduğu, Antik Yunan’da mimari yapılarda ‘altın oran’ın kullanıldığı bilinmektedir. Salyangoz kabuğu ve altın oran spirali, eskilerde ‘daire’ formunun temsil ettiği ‘zaman’ kavramının yeni temsilcisidir. Sürekli dönen ve birbirini tekrar eden ‘zaman’ın, bilimin gelişmesiyle, 3 boyutlu olarak sürekli genişleyen evrenle birlikte genişlediği kabul edilmiş ve bir ‘altın oran spirali’ olan salyangoz kabuğu ‘zamanın’ yeni formu olmuştur. Bu çalışma, organik bir yapı olarak salyangoz kabuğu referans alınarak üretilmiştir. Ana formun köşelerindeki küçük formlar, matematik alanındaki fraktal konusu ile ilişkilidir. Fraktaller, çoğunlukla kendine benzeme özelliği gösteren karmaşık geometrik şekillerin ortak adıdır. Salyangoz kabuğunun temsil ettiği ‘zaman’ın, genişleyen alanında bulunulan konumla, geçmiş ve gelecek sorgulanmaktadır. Bir ‘insan’ olarak, ortak noktamız ‘altın oran’ ile başka canlılarla ortak bir ‘zaman’ algısının varlığını merak etmektedir. Her biri ayrı, altın oran dikdörtgeni ölçülerinde olan birimlerin bir araya gelmesiyle oluşan çalışma, üst bölgelerde deforme olmaktadır. Fraktallerin, matematik bağlamındaki anlamı bozulmuş ve formla benzerliğine müdahale edilerek, aradaki bağ koparılmıştır. Fraktaller, deforme olan formun özelliğini yansıtmamaktadır. Çalışma, kalıpla üretim tekniği ile üretilmiş ve çalışmada porselen döküm çamuru kullanılmıştır. Transparan sır uygulamasının ardından bazı parçalarda isli pişirim yapılmıştır.

Seha Nur Sarı, 2013.

Leave a Reply