Republic

Seha Nur Karatas, 2016, “Republic”, Glazed Ceramic, Book

In the work of Plato; ‘Republic’, Plato describes the formation of the state and management forms of government. The ‘Republic’, which forms the basis of a few of my earlier work, has been one of the main books of many politicians throughout the history. There are numerous articles written on this book, which is regarded as very valuable by philosophers. The fact that it is repeatedly read and applied, makes the book very important. In the book, information about what a good manager should be like can be read, while at the same time the information of the tyranny can be read. So ‘Republic’ is a magical book that changes color depending on the purpose of the reader. ‘Republic’ which is blended in personal experiences and the cultural footsteps of the homeland, with these two different views, the contents and the text are arranged without changing while it is read again. The work covers were re-interpreted with ceramic material. The work has been added to history with the description of the traces left on ceramic materials since ancient times.

Seha Nur Karatas, 2016.

Seha Nur Karatas, 2016, “Republic”, Glazed Ceramic, Book
Seha Nur Karatas, 2016, “Republic”, Glazed Ceramic, Book

* Plato, Republic, trans. Neval Akbiyik, Lacivert Publishing, Istanbul, 2012.

Platon’un eseri olan ‘Devlet’ kitabında* Platon, devletin oluşumunu ve yönetim biçimlerini anlatmaktadır. Daha önce üretilen birkaç çalışmamın da temelini oluşturan ‘Devlet’, tarih boyunca bir çok siyasetçinin ve iktidarın temel kitaplarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Filozoflar tarafından da oldukça değerli sayılan bu kitap üzerine yazılan sayısız yazı bulunmaktadır. Defalarca okunan, başvurulan bir kitap olması onu, oldukça önemli kılmaktadır. Kitaptan, iyi bir yöneticinin nasıl olması gerektiği okunabilirken, aynı zamanda zorbalığın bilgileri de okunabilmektedir. Yani ‘Devlet’, okuyanın amacına bağlı olarak renk değiştiren sihirli bir kitaptır. Kişisel deneyimlerin ve yaşanılan coğrafyanın kültürü izlerinde harmanlanan ‘Devlet’, bu iki farklı görüş ile tekrar okunarak içeriği ve metni değiştirilmeden düzenlenmiştir. Eser kapakları seramik malzeme ile yeniden yorumlanarak üretilmiştir. Çalışma, eski tarihlerden beri seramik malzemesi üzerine bırakılan izlerin anlatımlarına atıfta bulunarak tarihe eklenmektedir.

Seha Nur Karataş, 2016.

*Platon, Devlet, çev. Neval Akbıyık, Lacivert Yayıncılık, İstanbul, 2012

“Beyaz Kitap” metni için, https://drive.google.com/open?id=0BxGRagF06hyeb0p6RTNZbHVCLUk

“Siyah Kitap”  metni için, https://drive.google.com/open?id=0BxGRagF06hyeeEdZTEQ2MUg5VGs

Leave a Reply