Pregnant Halic II

31.10.2016

Elif Uras, who continued at the Aldrich Contemporary Art Museum from May 3, 2015 to October 25, 2015. In a section from the catalog-derived interview for the Nicaea exhibition, explained the process of creation of the works, the anxiety of form and the existence of the Pregnant Haliç II as:

“I wanted my sculptures to be related to the Pre-modern and traditional forms, but at the same time I wanted them to belong to this day. I love the curves of traditional vases and I find their appearance extremely feminine. So I wanted to underline it by making vases that look like women’s form (…).

As a content, beyond the form in the works at the exhibition in Aldrich, there are patterns and explanations inspired by the women I work with in ceramic and ceramic workshops. 20-30 women work in the same place. Naturally, there are new marriages, pregnancy and children’s news every time I go there. What is important for all of them is to establish a balance between children, work and home. In recent years there have been many political discourses in our country trying to restrict women’s bodies and women’s life outside their homes. Even walking pregnant women on the streets were interfered. That’s why I turned the pregnant body that became a political symbol into a vase. (…)”1

Uras used underglaze technic in her work. Her work is in the permanent collection of the Metropolitan Museum of Art.

1Amy Smith-Stewart, Elif Uras Interview, The Aldrich Contemporary Art Museum Exhibition Catalog, New York, 2015.

Seha Nur Karatas

31.10.2016

The Aldrich Contemporary Art Museum’da 3 Mayıs 2015’ten 25 Ekim 2015’e kadar sürmüş olan Elif Uras: Nicaea sergisi için yayınlanan katalogdan derlenen söyleşisinden bir bölümde sanatçı, işlerinin yaratım süreçleri, form kaygısını ve incelenmekte olan Hamile Haliç’in varoluşunu şöyle açıklamıştır:

“Heykellerimin Modern Öncesi ve geleneksel formlarla ilişkili olmasını ama aynı zamanda da bu güne ait olmalarını istedim. Geleneksel vazoların kıvrımlarını seviyorum ve görünümlerini son derece kadınsı buluyorum. Dolayısıyla kadın formuna benzeyen vazolar yaparak bunun altını çizmek istedim.(…)

Aldrich’deki sergideki işlerde formun ötesinde içerik olarak çini ve seramik atölyelerinde beraber çalıştığım kadınlardan esinlenen desenler ve anlatılar var. 2030 kadın bir yerde çalışıyor. Doğal olarak belli aralıklar her oraya gidişimde yeni evlilik, hamilelik ve çocuk haberleri oluyor. Hepsi için önemli olan, çocuk, iş ve ev arasındaki dengeyi kurabilmek. Son yıllarda ülkemizde kadın vücuduna ve kadınlarin ev dışındaki hayatlarına kısıtlamalar getirmeye çalışan birçok politik söylem oldu. Sokakta hamile kadınların gezmesine bile karışanlar oldu. İşte ben de bu yüzden bir politik sembole dönüşen hamile vücudu vazoya dönüştürdüm.(…)”1

Uras, çalışmasında sır altı tekniği uygulamıştır. Çalışması, Metropolitan Museum of Art’ın daimi koleksiyonunda yer almaktadır.

 Seha Nur Karataş

1Amy Smith-Stewart, Elif Uras Röportajı, The Aldrich Contemporary Art Museum Sergi Kataloğu, New York, 2015.

Leave a Reply