My Birth as A Disaster

Irem Tok, 2016, “Bir Felaket Olarak Dogumum “, Underglaze Decor, Paperclay, Detail.

13.12.2016

“My Birth as A Disaster”

The ceramics work of Tok in 2016 was exhibited as wall installation at TUYAP Artist in 2016.

The appearance of the work was related to the Etna volcano she saw during her visit to Sicily, Tok, included ceramic material as material in her work in this period. One day, Tok who came back to her country was given a photo of Etna by her friend. In this period, she asked her friend to send a new photo every day and Tok made an Etna dairy on which she made watercolor paintings. Tok who related the volcanic eruption and subsequent fertility of the soil around the mountain to the renewal and formation after the destruction of nature, has included ceramic materials in her works, Tok who used paperclay (paper mud) in her work, created her patterns on the fragility of the ceramic material with underglaze paint and used hybrid forms that combine human and plant in her designs. Emphasizing that she has done her previous works by designing. In her works she produced with ceramics, she allowed ‘the moment’ to produce itself instead of fictionalizing. Tok said that characters of her work were created by the volcano; as a reference to the words ‘the weather was very beautiful’, ‘the stars were very bright’ in the days when the prophets were born, the situation of characters which was formed by the volcano and surrounded by disasters such as volcanic eruption, wind, storm created name of the work.1

Seha Nur Karatas

1Seha Nur Karatas, Irem Tok, Interview, Istanbul, 2016.

13.12.2016

Tok’un 2016 tarihli seramik çalışması, 2016’da gerçekleşen TÜYAP Artist’te duvar yerleştirme olarak sergilenmiştir.

Çalışmanın ortaya çıkışını, Sicilya ziyaretinde gördüğü Etna Yanardağı ile ilişkili olduğunu ifade eden Tok, malzeme olarak seramik malzemesini de bu süreçte çalışmalarına dahil etmiştir. Ülkesine geri dönen Tok’a arkadaşının bir gün, Etna’nın fotoğrafını göndermesiyle devam eden süreçte, arkadaşından her gün yeni bir fotoğraf göndermesini talep etmiş bir Etna günlüğü oluşturmuş ve bu fotoğraflar üzerinden suluboya resimler üretmiştir. Yanardağ’ın patlaması ve dağ etrafındaki toprağın soğuduktan sonraki verimliliğini, doğanın yıkıcılığının sonrasındaki yenilenmeyle ve oluşumla ilişkilendiren Tok, seramik malzemesini çalışmalarına dahil etmiştir. Çalışmasında paperclay (kağıt çamuru) kullanan Tok, desenlerini sıraltı boya ile seramik malzemesinin kırılganlığı üzerine oluşturmuş, desenlerinde insan ile bitkinin birleştiği hibrit formlar kullanmıştır. Daha önceki çalışmalarını kurgulayarak yaptığını vurgulayan sanatçı, seramik ile ürettiği çalışmalarında, kurgu yapmak yerine ‘anın’ kendi kendisini üretmesine izin verdiğini ifade etmiştir. Tok, çalışmasındaki karakterleri yanardağın oluşturduğuna değinmiş; peygamberlerin doğduğu günlerdeki ‘hava çok güzelmiş’, ‘yıldızlar çok parlakmış’ söylencelerine bir gönderme olarak, yanardağın oluşturduğu karakterlerin yanardağ patlaması, rüzgar, fırtına gibi afet sayılan koşullarda hep bir felaket ile iç içe olması durumunun, çalışmasının ismini oluşturduğunu ifade etmiştir.1

Seha Nur Karataş

1Seha Nur Karataş, İrem Tok, Röportaj, İstanbul, 2016.

Leave a Reply