Insel Inal

“Insel Inal, born in 1969 in Australia, graduated from Mimar Sinan Fine Arts University Ceramic Department in 1993. He graduated from Marmara University Institute of Fine Arts with a master’s thesis of “Fluxus Art Movement” in 1996 and a thesis of sufficiency in art ” The Relationships Between Production and Consumption in Contemporary Turkish Art and Its Implications”. Inal who organized interdisciplinary organizations and panels with ‘Performance Days’ for a period, was chairman of “DAGS Interdisciplinary Young Artists Association”. Apart from many architectural applications, İnal also participated in many mixed and private exhibitions both at homeland and abroad. Besides that, he has works in İstanbul Painting and Sculpture Museum, Eczacıbaşı Collection and various private collections. The artist investigating the pursuit of new expression in contemporary art, with the possibilities, indicators and contexts of ceramic material, is questioning the (not necessarily) relationship between material and discipline. Inal, who intervenes by establishing a dialogue with a critical point of view, exists with his own mualifical structure, recalls life from within life or shows life, is out of the center, creates interdisciplinary fiction and current and locally focused projects, creates arrangements with photographs, videos, paintings, etc., besides ceramics, exhibits records with participant and sharing integrative fictions, and implements various projects in public spaces. Inal, who has participated in many international exhibitions, has most recently attended Sinop and Canakkale Biennials as an invited artist. Inal also conducts research on independent art education models for the art that should be nourished by the sociological, architectural, political and cultural structure of the geography we live in, in today’s technology, he is participating in workshops in various conferences, giving conferences in the subjects of updating and improving the education in universities for the existing structure with its sense and speed.”2

2Insel Inal, Biography,

http://inselinal.blogspot.com.tr/2008/10/ozgecmis-cv.html, (06.12.2016).

“1969 Avustralya doğumlu İnsel İnal, 1993 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Seramik Bölümü’nde lisans eğitimini aldı. 1996’da “Fluxus Sanat Akımı” yüksek lisans teziyle, 2002’de “Çağdaş Türkiye Sanatı’nda Üretim Tüketim İlişkileri Ve Bu İlişkilerde Aksamalar” sanatta yeterlik teziyle, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden mezun oldu. Bir dönem ‘Performans Günleri’ ile interdisipliner organizasyonlar ve paneller düzenleyen İnal, “DAGS Disiplinlerarası Genç Sanatçılar Derneği”nin başkanlığını yaptı. Yurtdışı ve yurtiçi birçok karma ve kişisel sergiye katılan İnal’ın ayrıca birçok mimari uygulamalar dışında, İstanbul Resim Heykel Müzesi, Eczacıbaşı Koleksiyonu ile çeşitli özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Seramik malzemesinin olanakları, gösterge ve bağlamları ile birlikte güncel sanatta yeni ifade arayışlarının peşinde araştırmalar yapan sanatçı, malzeme ve disiplin arasındaki (olması gerekmeyen) ilişkileri sorgulamaktadır.

Eleştirel bakışla diyalog kurarak müdahil olan, kendi mualif yapısıyla varolan, yaşamın içinden yaşama tekrar bakan veya yaşamı gösteren sorgulayan, merkezin dışında kalarak, disiplinlerarası kurgular ile güncel ve yerel odaklı projeler oluşturan İnal, seramik dışında fotoğraf, video, pentür gibi mecralarla da düzenlemeler oluşturmakta, katılımcı ve paylaşımcı bütüncül kurgularla tuttuğu kayıtları sergilemekte, kamusal alanlarda çeşitli projeler uygulamaktadır. Uluslararası bir çok sergide yer alan İnal, en son Sinop ve Çanakkale Bienallerine davetli sanatçı olarak katılmıştır. Ayrıca İnal, yaşadığımız coğrafyanın sosyolojik, mimari, siyasi ve kültürel yapısıyla beslenmesi gereken sanat için, bağımsız sanat eğitim modelleriyle ilgili araştırmalar yapmakta, bugünün teknolojisi, algısı ve hızıyla kendini varolan yapi için üniversitelerdeki eğitimin güncellenmesi ve iyileştirilmesi konularında, çeşitli projeler dahilinde konferanslar vermekte, atelye çalışmalarına katılmaktadır.”1

1İnsel İnal, Biyografi,

http://inselinal.blogspot.com.tr/2008/10/ozgecmis-cv.html, (06.12.2016).

Leave a Reply