Guiding Line of Time

Seha Nur Sari, 2013, “Guiding Line of Time”, Earthenware, Silk.

It was produced with reference to the horn form which is an organic structure. In past civilizations, horns belonging to various animals had various meanings. Some of those; Power, masculinity, potency, fertility, fruitfulness, heroism. The horns, which had many different representations, have a predominantly ‘male-dominated’ structure. In this study, which is based on horn and spine meanings, reference is made to ‘men’s language’ and ‘male power’ which are still going on when it comes to contemporary times. This language and the presence of this power are questioned. It is being questioned whether this spine is only meaning to ‘standing up right’; or it belongs to a creature whose time has already been wiped out; or an x-ray image of the body still showing its vitality. It was produced in large numbers, and a ‘spine’ was created. In the study, red mud which is frequently seen in old ceramic finds was used as casting mud and terra sigillata was applied. It was fired with smoke firing technique. The work was exhibited with purple silk fabric representing richness, nobility and political power.

Seha Nur Sari, 2013.

Seha Nur Sari, 2013, “Guiding Line of Time”, Earthenware, Silk.

Organik bir yapı olan boynuz formu referans alınarak üretilmiştir. Geçmiş medeniyetlerde çeşitli hayvanlara ait boynuzlara çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Bunlardan bazıları; güç, erkeklik, iktidar, doğurganlık, bereket, kahramanlıktır. Daha bir çok farklı temsillere de sahip olan boynuzlar, baskın olarak ‘erkek egemen’ bir yapıya sahiptir. Boynuz ve omurga anlamları üzerinden oluşturulan bu çalışmada, çağdaş zamanlara gelindiğinde hala devam etmekte olan ‘erkek diline’ ve ‘erkek gücüne’ gönderme yapılmaktadır. Bu dilin ve bu gücün varlığı sorgulanmaktadır. Bu omurganın, zamanın çoktan bedenini sildiği bir canlıya mı ait olduğu; vücutta hala canlılığını gösteren bir röntgen görüntüsü mü olduğu; bunun sadece ‘dik durma’ anlamını mı taşımakta olduğu sorgulanmaktadır. Çok sayıda üretilmiş, ve bir ‘omurga’ oluşturulmuştur. Çalışmada, eski seramik buluntularda sıkça görülen kırmızı çamur, döküm çamuru olarak kullanılmış ve terra sigillata uygulanmıştır. İsli pişirim ile pişirilmiştir. Çalışma, zenginliğin, soyluluğun ve siyasi gücün temsili mor ipek kumaş ile sergilenmiştir.

Seha Nur Sarı, 2013.

Leave a Reply