Elif Uras

05.12.2016

“Elif Uras was born in Turkey, Ankara. Prior to receiving her Bachelor of Fine Arts degree from the Columbia School of Art and the School of Fine Arts and the Visual Arts School, she attended Brown University and Columbia Law School. She is living in New York and Istanbul. In Uras’ paintings and ceramic works, In the context of the East-West conflict paradigm, the status of women and the culturally explored issues such as variable gender and class structures in a global neoliberal world are her research subjects. In narrative-focused canvases resembling giant miniatures, Uras, makes a scathing social critique that reflects our contemporary society with all the visual surpluses by constructing spaces that are arranged by a synthesis of expressionist color and arabesque motifs. Moreover, her ceramic works deal with the conflict between modernity and tradition. The sculptures of Uras working at Iznik Foundation in Nicaea, where the most famous tiles and ceramics of the Ottoman Empire were produced centuries ago combine the nonfigurative visual vocabulary of Iznik with the female body. Complex geometric and naturalistic patterns that disturb the tradition are rapidly modernizing with forms resembling female bodies but they are imagining feminine ideas in a traditional society.”1

1Elif Uras, Biography, http://www.galerist.com.tr/tr/artist/elif-uras/biography/, (05.12.2016).

05.12.2016

“Elif Uras Türkiye, Ankara’da doğdu. Columbia Sanat Fakültesi’nden, Güzel Sanatlar Yüksek Lisans ve Görsel Sanatlar Okulu’ndan Güzel Sanatlar Lisans derecelerini almadan önce Brown Üniversitesi ve Columbia Hukuk Fakültesi’ne devam etti. New York ve İstanbul’da yaşıyor. Uras, resimlerinde ve seramik işlerinde, Doğu-Batı çatışması paradigması bağlamında kadınların statüsü ve kültürün genellikle tüketicilik ile aşılandığı küresel bir neoliberal dünyadaki değişken cinsiyet ve sınıf yapıları gibi konuları araştırır. Dev minyatürleri andıran anlatı-odaklı tuvallerinde Uras, Sürrealist görüntüler, Ekspresyonist renk ve arabesk motiflerin bir sentezi ile düzenlenmiş mekânlar kurgulayarak, bizim çağdaş toplumumuzu tüm görsel fazlalıkları ile yansıtan iğneleyici toplumsal eleştiri yapar. Dahası, Uras’ın seramik işleri modernite ve gelenek arasındaki çatışmayı ele alır. Yüzyıllar önce Osmanlı İmparatorluğu’nun en meşhur çini ve seramiklerinin üretildiği İznik’teki (Nicaea) İznik Vakfı’nda mahalde çalışan Uras’ın heykelleri, İznik’in nonfigüratif görsel söz dağarcığını kadın bedeni ile birleştirir. Geleneği altüst ederek karmaşık olan geometrik ve natüralist desenler, kadın bedenini andıran biçimleri ile hızla modernleşmekte ancak geleneksel olan bir toplumdaki dişilik düşüncelerini imgeler.”1

1Elif Uras, Biyografi, http://www.galerist.com.tr/tr/artist/elif-uras/biography/, (05.12.2016).

Leave a Reply