Elif Aydogdu Agatekin

“She was born in Ankara, 1977. She lived in this city until the end of her high school education at TED Ankara College. She graduated from Anatolian University Fine Arts Faculty Ceramic Department in 2000. She completed her master’s degree in 2002 at the Institute of Social Sciences Ceramics Art Major of the same university. She worked as a decorator in Toprak Ceramic for a short time. Later she worked as an assistant specialist in product development department at Eczacibasi Karo Ceramic for 4 years and during this process she specialized in CNC machine operation and programs used to create relief on the surface of the tile. In 2012, she completed the Art Proficiency Program of Anatolian University Fine Arts Institute Ceramics Department with her thesis on “Use of Waste Ceramics as an Alternative Expression Tool in Ceramic Art”. She opened 2 personal exhibitions with her conceptual and political compositions using waste ceramics and participated in many events both at homeland and abroad. Artist who works in different museums and has works in collections and with 5 awards in her field, is currently Assistant Professor at the Department of Ceramics and Glass at the Bilecik Seyh Edebali University Fine Arts and Design Faculty.”1

1Elif Aydogdu Agatekin, Biography, http://www.elifaydogduagatekin.com, (06.12.2016).

“1977 Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’nde tamamladığı lise eğitiminin sonuna kadar bu şehirde yaşadı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı’nda 2002 yılında tamamladı. Kısa süre Toprak Seramik’te dekor uygulayıcısı olarak görev yaptı. Daha sonra Eczacıbaşı Karo Seramik’te ürün geliştirme departmanında uzman yardımcısı olarak 4 yıl çalıştı ve bu süreçte karo yüzeyinde rölyef oluşturmak için kullanılan programlar ve CNC tezgahı operatörlüğü üzerine uzmanlaştı. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlilik Programını “Alternatif Bir İfade Aracı Olarak Atık Seramiklerin Seramik Sanatında Kullanımı” konulu teziyle tamamladı. Atık seramikleri kullanarak biçimlendirdiği kavramsal ve politik içerikli eserleriyle 2 kişisel sergi açtı ve yurt içinde ve yurt dışında pek çok etkinliğe katıldı. Alanında 5 ödül sahibi olan, farklı müze ve koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, halen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.”1

1Elif Aydoğdu Ağatekin, Biyografi, http://www.elifaydogduagatekin.com, (06.12.2016)

Seha Nur Karataş


Leave a Reply