Critical Language of Ceramic Materials in Work of Art

Critical Language of Ceramic Materials in Work of Art

01.12.2016

The use of ceramics as a material in works is newly emerging. Avant-garde art and material expressions of their own have gained importance. Things that may come to mind such as photography, video, sound, paint, canvas, wood, marble, metal are seen as materials that contribute to the language of expression. In the works, besides the form, the material is also included in the works of art and the integrity provided by the works is considered important. In the studies investigated, the fragility of ceramic materials and the geographical complex of materials were preferred as critical language.

Seha Nur Karatas

Sanat Yapıtında Seramik Malzemesinin Eleştirel Dili

01.12.2016

Bir malzeme olarak seramiğin, eserlerde kullanımı yeni yeni oluşmaktadır. Avangard sanat ile malzemelerin kendi ifade biçimleri önem kazanmıştır. Fotoğraf, video, ses, boya, tuval, ahşap, mermer, metal gibi akla gelebilecek şeyler anlatım diline katkıda bulunan birer malzeme olarak görülmektedir. Yapıtlarda, biçimin yanı sıra malzemenin kendi külliyatı da yapıta dahil olmakta ve yapıtla sağladığı bütünlük önemsenmektedir. İncelenen çalışmalarda, seramik malzemesinin kırılganlık özelliği ve malzemenin coğrafi külliyatı yapıtlarda eleştirel bir dil olarak tercih edilmiştir.

Seha Nur Karataş

Leave a Reply