Burcak Bingol

14.12.2016

Bingol was born in 1976 in Gorele. She lives and works in Istanbul. She works with Gallery Zilberman. She completed her license, master degree and artistic proficiency programs in, respectively, 2000, 2002 and 2008 while she was a research assistant at Hacettepe University Fine Arts Faculty. Between 1985-91, she completed the Ankara State Conservatory Department of Part Time Chorus, and lastly in 2009 a program on Photography in New School, New York. 1

Bingol who studies on culture and identity present her works with ceramic, sculpture, video, photography and installation. The ceramic work ‘Disappointment II’ in 2013 is in the permanent collection of the New York Metropolitan Museum.2

1Burcak Bingol, Biography, http://www.burcakbingol.com/resume, (14.12.2016).

2http://www.brandlifemag.com/burcak-bingol-metropolitan-muzesi-daimi-koleksiyonunda/, (14.12.2016).

14.12.2016

Bingöl, 1976’da Görele’de doğmuştur. İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır. Galeri Zilberman ile çalışmaktadır. Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarını sırasıyla 2000, 2002 ve 2008 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, Araştırma Görevlisi olarak görev yaparken tamamlamıştır. 1985-91 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Koro Bölümü’nü, son olarak da 2009 yılında New School, New York’da Fotoğraf üzerine bir program bitirmiştir.1

Kültür ve kimlik üzerine çalışmalar yapan Bingöl çalışmalarını; seramik, heykel, video, fotoğraf ve yerleştirme ile sergilemektedir. ‘Hayalkırıklığı II’ 2013 tarihli seramik çalışması New York Metropolitan Müzesi’nin daimi koleksiyonunda bulunmaktadır.2

1Burçak Bingöl, Biyografi, http://www.burcakbingol.com/resume, (14.12.2016).

2http://www.brandlifemag.com/burcak-bingol-metropolitan-muzesi-daimi-koleksiyonunda/, (14.12.2016).

Leave a Reply