Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

08.10.2016

 

“With the 1980s after modern art, ‘postmodern’ or ‘contemporary’ art was being mentioned in several publications. Modern as a word was not enough to describe art after 1980. In the 1960s, certain artists and critics in New York mentioned about postmodernism to indicate an architecture form for it. Contemporary as an adjective showed up at the same time with postmodernism discussions.

 

In English texts, to describe afterwards of modern art, contemporary art firm was being preferred in certain academes. Again in certain academes, “current” as a word was being preferred because of the fact that contemporary as a word had different meanings.”1

 
“Contemporary art which cannot be expressed precise judgements and definition, is standing in front of us as a term which can be made sense of relation with another questions’ answers.”
 
 
“Contemporary is different from modern – accordingly different from modernism and modernity, likewise different from postmodernity and postmodernism-“is the first approach of ‘contemporary’ word’s present day uses. It is saying that it contains a time like the great modernity/custom discrimination which is pleasant for identification with itself and Europe idea and art till this time and time feeling. The question of “What is global?” which has become inseparable from the question of “What is contemporary art?” is the second factor. Apart from world art history and philosophy which were considered as monopolized by Europe and America, the question of ‘global’ art history and philosophy is dated as 1989 which was the ending of Cold War which means downfall of Berlin Wall and China deviating from Soviet’s communism and joining capitalism game.”2
 
Seha Nur Karatas
 
1Mehmet Yilmaz, Modernden Postmoderne Sanat, (Ed. A. Nahide Yilmaz), 7.th press, Utopya Publishing, Ankara, 2013, p.28.
2Ali Artun, Nursu Orge (Eds.), Çağdaş Sanat Nedir? Modernlik Sonrasında Sanat, 2nd press, Iletisim Publishing, Istanbul, 2014, p.20.
 08.10.2016
 
“1980’ler ile birlikte, çeşitli yayınlarda ‘modern’ sanattan sonra ‘postmodern’ ya da ‘çağdaş’ sanattan bahsedilmeye başlanmıştır. ‘Modern’ kelimesi 1980 sonrasındaki sanatı ifade etmekte yetersiz kalmıştır. 1960’larda New York’ta bazı sanatçılar ve eleştirmenler, bir tür mimari biçem belirtmek için ‘postmodernizm’ kavramından bahsetmişlerdir. ‘Çağdaş’ sıfatı ise ‘postmodernizm’ tartışmalarıyla aynı zamanda ortaya çıkmıştır.
İngilizce metinlerde modern art (modern sanat) sonrasını belirtmek için bazı çevrelerde contemporary art (çağdaş sanat) terimi tercih edilmektedir. Yine bazı çevrelerde, ‘contemporary’ yani ‘çağdaş sanat’ kelimesinin barındırdığı farklı anlamları da göz önüne alınarak ‘güncel’ kelimesi tercih edilmektedir.”1
“Kesin yargılarla ve tanımlarla ifade edilmeyen ‘çağdaş sanat’, başka soruların cevaplarıyla ilişki kurulup anlamlandırılabilecek bir terim olarak karşımızda durmaktadır.
‘Çağdaş’ kelimesinin günümüzdeki kullanımlarıyla ilgili yaklaşımlardan ilki, çağdaşın modernden -dolayısıyla modernizm ve modernlikten, keza postmodernlik veya postmodernizmden- farklı olduğudur. Avrupa düşüncesinin ve sanatının bu zamana kadar kendisini ve Aydınlanma’sını özdeşleştirmekten memnun olduğu o büyük modernlik/gelenek ayrımını zora sokan ve fesheden bir zamanı ve zaman duygusunu içerdiğini söylemektedir. İkinci unsur ise, çağdaş sanatın ne olduğunu sorarken artık bu sorudan ayrılamaz hale gelen ‘Küresel nedir?’ sorusudur. Avrupa’nın veya Amerika’nın vaktiyle tekelinde bulundurduğunu düşündüğü bir dünya sanat tarihi ya da felsefesinden farklı olarak, ‘küresel’ bir sanat tarihi ve felsefesi sorusu da 1989 Berlin Duvarı’nın yıkıldığı, Sovyet komünizminden sapan Çin’in kapitalizm oyununa katıldığı Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle tarihlendirilebilmektedir.”2
 
Seha Nur Karataş
 
1Mehmet Yılmaz, Modernden Postmoderne Sanat, (Ed. A. Nahide Yılmaz), 7.baskı, Ütopya Yayınları, Ankara, 2013, s.28.
2Ali Artun, Nursu Örge (Ed.), Çağdaş Sanat Nedir? Modernlik Sonrasında Sanat, 2.baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s.20.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.